פרטי התאגיד

צורת התאגדות: חברה בע"מ

מספר ח"פ: 514287192

כתובת משרדים ראשיים: רח' החשמונאים 12, קריית מוצקין

טלפון מוקד טלפוני:107

שנה הקמה: 2009

יו"ר דירקטוריון: עו"ד עינת תוסיה כהן שרם

מנהל כללי: איציק הרשקוביץ

רואה חשבון:רמי כהן

מהנדס ראשי: אינג' גרגורי גיטליץ

יועץ משפטי: חנה זיכל - משרד עורכי דין.

© 2009 פלגי מוצקין - תאגיד המים של קרית מוצקין כל הזכויות שמורות